Konferencija

Ako ne sada, kada...?

April 30, 2012
Mesto na kome se nalazio koncentracioni logor na Sajmištu u Beogradu
kao izazov za istoričare i istoričarke, arhiviste i arhivistkinje, urbaniste i urbaniskinje, političare i političarke i za sećanje srpskog društva.


Organizatori: 

  Savez jevrejskih opština Srbije
  Fondacija Hajnrih Bel
  Fondacija „Sećanje, odgovornost, budućnost” (EVZ)
 

mesto i vreme: od 10. do 12. maja 2012. u Beogradu, Dom vojske.

Voleli bismo da pojasnimo da su organizatori konferencije i te kako svesni činjenice da je ova zgrada nekada bila upravna zgrada Gestapoa i da su se u njoj planirali zločini i donosile odluke koje su sprovođene u logoru na Sajmištu.

Na konferenciji će biti prisutan i predstavnik dokumentacionog centra „Topografija terora“ iz Berlin. Ovaj centar se nalazi upravo na mestu gde su tokom nacionalsocijalizma bile smeštene najozloglašenije institucije nacionalsocijalističkog aparata za progon i teror.

Ova konferencija je posvećena Sajmištu i beogradskoj Topografiji terora a baviće se i pitanjem ponovnog osvojanja mesta koja su obeležena teretom istorijskih zločina, i stoga smatramo da je to jedini način da se obezbedi humana budućnost.

Dom vojske je za nas mesto koje nam ni jednog trenutka ne bi dozvolilo da zaboravimo važnost tog pitanja.

 

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI JE OBAVEZNA.

preuzmite program konferencije

preuzmite pripremnu zbirku relevantnih tekstova za konferenciju

Između 1941. i 1944, pod nemačkom okupacijom, na Beogradskom sajmištu nalazio se koncentracioni logor u kome je ubijeno hiljade jevrejskih, srpskih, romskih i drugih žrtava.  
S obzirom na to da je Sajmište danas u oronulom stanju, neophodna je temeljna stručna rasprava kako bi se razmotrila budućnost ovog mesta. 
Procenjeno je da je upotrebom gasnog kamiona između novembra 1941. i maja 1942. godine sistematski ubijeno 7000 Jevreja (žena i dece) zatočenih u Jevrejskom logoru Zemun. Još 10600 nejevreja je ubijeno ili je usled bolesti i gladi umrlo između 1942. i 1944. Ukupan broj od 32000 logoraša (uglavnom Srba) prošao je kroz prihvatni logor – Anhalte‐Lager – odakle su mnogi od njih deportovani na prinudni rad u druge delove Rajha, odnosno druge delove Evrope koji su bili pod nacističkom okupacijom. Zemunski logor bio je najveći koncentracioni logor u okupiranoj Srbiji.
Sajmište, kao i sva mesta obeležena Holokaustom, predstavlja važno mesto sećanja. Ovo mesto ima specifičan značaj i u istoriji Beograda i Srbije. Nakon sistematskih ubistava jevrejskih logoraša na Sajmištu, Srbija je postala prva teritorija pod nemačkom okupacijom koja je proglašena ‘očišćenom od Jevreja’ (judenfrei). A kako se Sajmište nalazi u centru glavnog grada, što je jedinstven slučaj u poređenju sa drugim evropskim gradovima u kojima se dogodio Holokaust, ono pokreće pitanje o načinima njegovog tumačenja u istorijskom smislu, ali i u sadašnjem trenutku. Možda je upravo centralni položaj mesta  uslovio da sećanje na Holokaust i žrtve logora tokom proteklih 70 godina bude prepušteno zaboravu u prestonici posleratne Jugoslavije, a sada Srbije.
Odustajanje od sećanja na Jevrejski logor Zemun i njegova reinterpretacija tokom devede¬setih godina prošlog veka indikativni su za celokupnu istoriju posleratne Jugoslavije, kasnije i Srbije, i otvaraju brojna pitanja memorijalizacije onoga šta ovo mesto predstavlja, kao i njega samog.
Ova konferencija održava se u jeku burne međunarodne rasprave o budućim standardima ili kanonu evropskog sećanja na 20. vek. Manifestacija ove rasprave u Srbiji ogleda se u tumačenju nacionalne istorije tokom Drugog svetskog rata koja se pokazala kao snažan faktor podela unutar samog društva. Uprkos tome, o budućnosti Sajmišta mora se odlučivati nezavisno od trenutnih i nestalnih političkih interesa. Stoga je neophodna stručna rasprava, koncentrisana isključivo na istoriju ovog konkretnog i veoma posebnog mesta i na ono šta se na njemu dešavalo.

Događaji
...........................................................

više informacija na: info@rs.boell.org

stažiranje
više informacija o stažiranju u našoj beogradskoj kancelariji .
discovery baner praxis baner ubrzaj me baner GWI agenda - magazin za Jugoistočnu Evropu Link to the Blog to Global Perspectives on Finance, Developement and Environment Green European Foundation Gunda Werner Institut, Fondacija Heinrich Böll